ویژگی های میگ-۴۱ روسیه

0
381

جنگنده جدید میگ-۴۱ روسیه قادر به نابودی موشک های مافوق صوت است.

 جنگنده جدید روسیه که در رسانه ها آن را «میگ-۴۱» نامیده اند می تواند موشک های مافوق صوت را نابود کند جنگنده جدید، سریع ترین جنگنده از این نوع در جهان است.

ویکتور بونداریف رئیس کمیته شورای فدراسیون در امور دفاع و امنیت،رئیس سابق نیروی هوا-فضای روسیه در این خصوص گفت:«شعاع عمل  این جنگنده از ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلومتر خواهد بود. این جنگنده مجهز به موشک های «ار-۳۷» از نوع «هوا به هوا» و موشک های کاملا جدید خواهد بود».

به گزارش اسپوتنیک، این جنگنده برای دفاع از تأسیسات زمینی در مقابل ضربات هواپیماهای جنگی و اصابت موشک ها، در نظر گرفته شده است.  این جنگنده می تواند از فاصله دور موشک های دشمن را هدف قرار بدهد و از تأسیسات زمینی دفاع کند. از این جنگنده برای دفاع از مرزهای هوایی روسیه استفاده خواهد شد. تا کنون از جنگنده «میگ-۳۱» برای دفاع از مرزهای قطب شمال روسیه استفاده می شد که در سال ۱۹۸۱ به نیروهای مسلح روسیه تحویل داده شده بودند.