وقتی “کالیفرنیای خاورمیانه” یک سرزمین سوخته شد

0
346

دکتر ناصر کرمی، اقلیم‌شناس و جغرافی‌دان سرشناس ایرانی ساکن نروژ در مطلبی برای وبسایت اندیشکده شورای آتلانتیک با عنوان «خوشه‌های خشم خوزستان»، روند افول زیست‌بوم خوزستان یکی از کهن‌ترین و حاصلخیزترین سکونتگاه‌های بشری پرداخته که به تعبیر وی از رؤیای تبدیل شدن به «کالیفرنیای خاورمیانه» حالا تنها دشتی خشک با خاکی نابارور باقی‌مانده که در آتش بی‌تدبیری در حال سوختن است و مردمانش در حال مهاجرت از زادگاه خود هستند.

در این مقاله به چگونگی «چندین دهه سوءمدیریت در حفاظت از محیط‌زیست و منابع آبی در استان مهم جنوب غربی کشور» میپردازد و به اعتراضات گسترده در خوزستان نیز اشاره میکند.