وضعیت وخیم جسمی ۲ خادم کلیسای زندانی و ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات از درمان آنها

0
109

بنابه گزارشات رسیده  وضعیت ۲ تن از خادمان کلیسا در زندانهای کارون اهواز و زندان مرکزی کرج حاد می باشد اما بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان این ۲ زندانی هستند.

خادم کلیسا آقای امین خاکی که از اسفند ۱۳۹۲ بصورت بلاتکلیف در زندان کارون اهواز بسر می برد در حال حاضر در اثر فشارها و شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات دچار عارضه جسمی به نام سندرم تونل کارپال و عارضه قلبی حاد شده است .او دچار تشنج های شدید میشود به طوریکه بدنش سیاه و دستهایش بی حس می شود و ۴ انگشت دست راستش از کار افتاده است . او همچنین از دردهای شدید کمر رنج می برد .

علیرغم وضعیت حاد جسمی حتی او را به بهداری زندان به منظور معاینه و درمان منتقل نکرده اند و او را به سوی مرگ تدریجی سوق می دهند.

از طرفی دیگر خادم دیگر کلیسا رضا ربانی که در حال حاضر در اتاق ۱۳ بند ۸ زندان مرکزی کرج زندانی است به طرز مشکوکی از زمانی که دستگیر و در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفته دچار بیمار نارسایی شدید کبدی شده است.رنگ پوست سر، صورت و گردن وی در اثر نارسایی شدید کبدی شدیدا تیره شده است و در شرایط حاد جسمی قرار دارد اما بازجویان وزارت اطلاعات مانع انتقال وی به مراکز درمانی هستند و از این طریق فشارهای غیر انسانی را علیه این ۲ خادم کلیسا شدت بخشیده اند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران عدم درمان ۲ خادم کلیسا که جان آنها را در معرض خطر جدی قرار داده است را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدمات عاجل برای درمان و آزادی بی قید و شرط آنها است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۴ شهریور ۱۳۹۳ برابر با۲۶ اوت ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه ادیان و مذاهب سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل