وضعیت وخیم جسمی زندانی سیاسی افشین سهراب زاده در ۱۰ همین روز اعتصاب غذایش

0
156

بنابه گزارشات رسیده  زندانی سیاسی افشین سهراب زاده در اعتراض به رفتارهای غیر انسانی و ممانعت از درمان وی توسط بازجویان وزارت اطلاعات در دهمین روز اعتصاب غذای خود بسر می برد.

روز شنبه ۱۶ شهریور ماه پس از اینکه بازجویان وزارت اطلاعات از بستری شدن ، انجام عمل جراحی و درمان زندانی سیاسی افشین سهراب زاده که دچار خونریزی داخلی و در شرایط وخیم جسمی بسر می برد ممانعت کردند و او را بجای درمان در بیمارستان به زندان میناب تبعید کردند وادار به اعتصاب غذا شد. شرایط وخیم جسمی و اعتصاب غذای وی که وارد دهمین روز شده است، جان او را در معرض خطر جدی قرار داده است.

زندانی سیاسی افشین سهراب زاده ۲۶ ساله در اثر شکنجه های غیر انسانی در اداره اطلاعات کامیاران توسط فردی به نام شهرام رحیمی معاون اداره اطلاعات و از شکنجه گران این بازداشتگاه منجر به آسیب دیدگی شدید و خونریزی در روده ها ، مجاری ادار و بیضه وی گردید. بدستور همین بازجو او را به زندان میناب تبعید نمودند .

اوایل مردادماه که خونریزی داخلی و دردهای طاقت فرسا وی شدت گرفته بود مسئولین زندان میناب ناچار شدند او را برای انجام عمل جراحی در یکی از بیمارستانهای بندر عباس به زندان بندر عباس منتقل کنند اما در آنجا به این زندانی گفته شد که بودجه بستری کردن و انجام عمل جراحی وی را ندارند و او را چند روزی در زندان بندرعباس نگه داشتند که روزانه با تزریق ۳ آمپول قوی تسکین دهنده که فقط باعث کاهش تا حدودی درد وی می شد اکتفا کردند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعمال غیر انسانی بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه برای زجرکش کردن این زندانی سیاسی جوان و بی دفاع را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه های جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۵ شهریور ۱۳۹۲ برابر با ۱۶سپتامبر ۲۰۱۳