وضعیت جسمی حاد یک زندانی در اثر عدم درمان طولانی مدت در زندان زاهدان

0
159

زندانی مصطفی آزادی ۳۲ ساله از محکومین به اعدام از بیماریهای متعددی رنج می برد از جمله وجود شئ خارجی در چشم چپ، بیماری لوزه،دیسک گردن ،دیسک کمر و ناراحتی زانو. وی بارها به بهداری زندان جهت درمان مراجعه نموده است اما بهداری زندان به وی می گویند که قادر به درمان بیماریهای وی نیستند و وی باید در بیمارستانهای خارج از زندان درمان شود.

وجود جسم خارجی در چشم چپ منجر به دردی مستمر شده است  که از زمان دستگیری آن را تحمل می کند ولی همچنان از درمان محروم است.

خلیلی معاون حفاظت زندان خطاب به وی گفته است که تو محکوم به اعدام هستی چرا باید درمان بشی.این فرد عملا می گوید که زندانی باید مرگ تدریجی را بپذیرد .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، زندانی مصطفی آزادی ۲۰ تیر ماه ۱۳۸۷ در ایرانشهر دستگیر شد و به مدت ۲ سال در زندان ایرانشهر زندانی بودسپس به زندان مرکزی زاهدان منتقل گردید .او در سال ۱۳۸۸  به اتهام داشتن مواد مخدر به اعدام محکوم شد . وی در حال حاضر در بند ۴ زندان مرکزی زاهدان در شرایط حاد جسمی به حال خود رها شده است .