وزیر کشور آلمان در پی کاهش مزایای متقاضیان پناهندگی

0
121

یکسان سازی حمایت قانونی و روند رسیدگی به پرونده‌ پناهجویان. وزیر کشور آلمان نه تنها این خواست‌ها را مطرح کرده بلکه معتقد است مزایایی که در ‌آلمان برای پناهجویان در نظر گرفته شده زیادند و باید از آنها کاسته شود.

توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان خواستار یکسان‌سازی مزایای ارائه شده به متقاضیان پناهندگی در سراسر اروپا شد.

روزنامه “راینیشه پست” در شماره شنبه ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور) از قول دمزیر نوشت، آن چه که در آلمان به پناهجویان ارائه می‌شود “در قیاس با اروپا زیاد است.” وزیر کشور آلمان همین تفاوت را دلیل جاذبه آلمان برای پناهجویان دانسته است.

دمزیر در عین حال اذعان کرده که مخارج زندگی در آلمان بیش‌تر از سایر کشورهای اروپایی‌، مانند رومانی است. با این همه می‌گوید که می‌توان در چارچوب اتحادیه اروپا یکسان‌سازی مزایای دولتی ارائه‌شده به پناهجویان را با توجه به “قدرت خرید در تک‌تک کشورها” سامان داد.

وزیر کشور آلمان همچنین خواستار یکسان‌سازی روند رسیدگی به تقاضای پناهندگی و حمایت قانونی از آن‌ها در سراسر اروپا شد. دمزیر شکوه کرد که در آلمان به‌ویژه تعداد زیادی از پناهجویانی که پاسخ رد گرفته‌اند به دادگاه شکایت می‌برند.

او گفت: «نزد ما پناهجویان ردشده می‌توانند از راه‌های مختلف حقوقی، بازگرداندن خودشان را به تأخیر بیاندازند، خیلی بیش‌تر از سایر جاها.» به گفته دمزیر، در این مسئله نیز باید شرایطی یکسان در سراسر اروپا حاکم شود.

انتقاد کارشناسان از بحث‌‌های رایج پناهجویی

روز جمعه ۸ سپتامبر شورای مهاجرت آلمان‌، متشکل از حدود ۱۵۰ کارشناس از بحث‌های رایج در این مورد انتقاد کرد. این شورا به مسائل مربوط به تحقیقات پیرامون مهاجرت و هم‌پیوندی (انتگراسیون) و سیاست نگاهی نقادانه دارد.

متخصصان حاضر در این شورا در بیانیه‌ای به این مسئله انتقاد کردند که مهاجرت تهدیدی برای امنیت داخلی و هویت فرهنگی ارزیابی می‌شود،‌ حتی از جانب احزاب میانه.

به گزارش دویچه وله؛ شورای مهاجرت تشدید بیشتر قوانین پناهندگی و اقامت را به طور جدی رد کرده است.