وزیر خارجه اسرائیل: جمهوری اسلامی در آستانه دستیابی به سلاح هسته ای است

0
198

یائیر لاپید، وزیر امور خارجه اسرائیل گفت: جمهوری اسلامی تقریبا در آستانه در دستیابی به سلاح هسته ای است، جمهوری اسلامی باید درک کند که چنین اقداماتی بی پاسخ نخواهد ماند.

وزیر امور خارجه اسرائیل افزود: راهبرد فعلی غرب در رابطه باجمهوری اسلامی و “گروه پنج” مذاکره کنندگان در زمینه برجام موثر نیست. مذاکره ای در وین نیست، برجام فعال نیست و تحریم های علیه جمهوری اسلامی ناکافی است، چرا که جمهوری اسلامی تلاش می کند با تظاهر به اینکه در این زمینه اقداماتی انجام می دهد، زمان بخرد ولی در واقع فقط برنامه هسته ای خود را توسعه می دهند.

گزارش اسپوتنیک، وی ادامه داد: به همین دلیل جهان به جای برنامه ای که در واقع هم ندارد، به برنامه ی دیگری نیاز دارد و چاره ای بیاندیشد. اگر به چند گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی بنگرید، ذکر شده که در واقع هیچ گونه بازرسی ای از سوی آژانس از فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی نیست و ایران عملا در آستانه تبدیل شدن به کشور هسته ای است و نمی توانیم این اجازه را به این کشور بدهیم.

وزیر خارجه اسرائیل گفت: بر همین اساس، بخشی از هر راهبرد جدیدی باید این باشد که جهان و به ویژه آمریکا، و شاید اسرائیل تهدید واقعی علیه جمهوری اسلامی نشان دهند تا جمهوری اسلامی بداند که نمی تواند به همین سادگی بدون دریافت اقدامات و پاسخ متقابل به کشور هسته ای تبدیل شود.