وزیر ارتباطات: با تکنولوژی جدید صدا و تصویر امام زمان را می‌توان پخش کرد..!؟

0
256

محمد حسین نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حسینیه چهارده معصوم قم با اشاره به دیدگاهش در خصوص پخش صدا و تصویر امام مهدی با قم نیوز گفت: در روایات ما آمده است که صدا و تصویر امام عصر هنگام ظهور ایشان به مردم جهان می‌رسد که با یافته‌های جدید علمی چیز عجیبی نخواهد بود.

وی عنوان داشت: بیست و چهار نصف النهار داریم که یکی از آن نصف النهارها از مبداء‌ مغناطیسی صفر کعبه عبور کرده است. تلاش می کنیم نصف النهار مبداء مکه را جایگزین نصف النهار گرینویچ کنیم.

به گزارش خبرنامه؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به موقعیت کعبه گفت: کعبه در مرکز جهان قرار گرفته است و اینکه از سمت راست به چپ دور این خانه عظیم می‌گردیم به این دلیل است که گردش سلول‌ها در بدن،‌ گردش خون در بدن،‌ گردش زمین به دور خورشید همه از سمت راست به چپ است و همه گردش ها در این عالم بر این اساس است.

نامی به دستاوردهای علمی در خصوص لایه‌های آسمان اشاره کرد و عنوان داشت:‌ تاکنون تنها دو خاصیت لایه یونسفر را دانشمندان متوجه شده اند که یکی از خاصیت ها این لایه ها یونیزه شدن مولکول های گاز صرفا در این لایه است که برای ادامه حیات بشری ضروری است.

وی ادامه داد: دیگر این که اگر این لایه وجود نداشت،‌ هیچ ارتباط رادیویی به وجود نمی آمد.‌ لایه یونوسفر دارای قدرت الکتریسیته است و مبداء قدرت آینده است. با این لایه می توان صائقه های مرگبار،‌ رانش،‌ زلزله و طوفان را در نقاطی از جهان به وجود آورد و برخی تلاش می کنند از این لایه بر علیه دیگران استفاده کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حمله آمریکا به عراق گفت: ارتباطات عراق در زمان حمله آمریکا به این کشور قطع شد و یکی از فرماندهان عراقی پس ازاشغال عراق گفته بود که آمریکایی با کسب اطلاعات خط های فیبر نوری از طریق یکی از مهندسین عراقی،‌ خط های فیبرنوری بین قرارگاه ها را بمباران کرد