ورود سپاه به حوزه اجتماعی شهر

0
120

همکاران قرارگاه اجتماعی ‎شهرداری تهران مشخص شدند. قرار است سپاه، قرارگاه خاتم و گروه‌های جهادی در محلات مستقر شوند و «کفالت اجتماعی» را بر عهده گیرند.

«ساماندهی آسیب‌های اجتماعی که لازمه آن جمع‌آوری است»نیز مساله دیگریست که در قرارگاه دنبال می‌شود.