ورود ترکیه به مناقشه مصر و اتیوپی

0
187

المانیتور گزارش کرد؛ پس از ماه‌ها تنش بین اتیوپی و مصر بر سر ساختن سد توسط دولت اتیوپی بر روی رود نیل که به کاهش چشمگیر سهم آب قاهره میانجامد، اکنون مذاکرات دو کشور برای آب‌گیری نکردن این سد بی‌نتیجه بوده و اتیوپی قصد دارد به زودی سد را افتتاح کند.

درحالیکه سازمان ملل هم به میانجیگری طرفین اقدام نمود، ترکیه که با مصر قطع رابطه است از فرصت استفاده کرده و طرف اتیوپی را گرفته است و قرار است چندین فروند پهپاد خود را به این کشور بفروشد. آنچه به طور بالقوه مصر را بیش از تهدید خشکسالی نگران کرده است ، گسترش روابط ترکیه با اتیوپی ، از جمله فروش هواپیماهای بدون سرنشین است که می تواند توسط ارتش اتیوپی علیه قاهره استفاده شود.