وخامت حال حمید مرادی؛ کارشکنی‌های غیر قانونی مقامات قضایی و امنیتی در روند درمان دراویش زندانی

0
152

وضعیت جسمی حمیدرضا مرادی از مدافعان حقوق دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور که بیش از ۲ سال است در زندان اوین تهران در حبس بسر می‌برد وخیم گزارش شده و این درویش نیاز جدی به مراقبت‌های پزشکی در مراکز درمانی تخصصی دارد که با وجود فشارهای غیرقانونی مقامات قضایی و امنیتی از انتقال این درویش زندانی به مراکز درمانی جلوگیری به عمل می‌آید.

 حمیدرضا مرادی از انسداد ۷۰ درصدی عروق ناحیه پا رنج می‌برد و به مراقبت‌های تخصصی پزشکی در مراکز درمانی خارج از زندان اوین نیاز دارد که با دستور مقامات امنیتی و قضایی انتقال این درویش فقط با وجود دستبند و پابند و پوشش لباس زندان باید صورت بگیرد که به دلیل غیر قانونی بودن این دستور، این زندانی عقیدتی به خواستهٔ مامورین امنیتی تن نداده و همچنان از انتقال این زندانی عقیدتی به خارج از زندان جلوگیری می‌شود.

عدم رسیدگی به وضعیت سلامتی این زندانی عقیدتی در حالی صورت می گیرد که به هشدار پزشک معالج وی، گرفتگی بالای عروق این بیمار در صورت عدم رسیدگی و معالجه می تواند منجر به قطعی پا شود.

مصطفی دانشجو از وکلای دادگستری محبوس در زندان اوین نیز دچار مشکلات تنفسی بوده و به گواهی پزشکی قانونی وی بخشی از ریهٔ خود را از دست داده و به مراقبت‌های تخصصی پزشکی در مراکز درمانی خارج از زندان اوین نیاز دارد با وجود فشارهای غیرقانونی مقامات قضایی و امنیتی از انتقال این دراویش به مراکز درمانی جلوگیری به عمل می‌آید.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور، پیش از این نیز قاضی صلواتی طی دستوری به زندان اوین، اعزام دراویش به مراکز درمانی را منوط به استفاده از لباس ویژه زندانیان و دستبد کرده و اعلام داشته بود که اعزام دراویش زندانی به مراکز درمانی منوط به رضایت وزارت اطلاعات می‌باشد. این در حالی است که براساس تبصره ١ماده ٢٣۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها استفاده از دستبند در اعزام محکومان و مته‌مان به مراجع قضایی، مراکز درمانی، تربیتی، آموزشی مجاز نیست.

آقای حمیدرضا مرادی و مصطفی دانشجو چندی پیش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رای قاضی صلواتی به ترتیب به ۱۰.۵ سال و ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.