واکنش پرویز پرستویی به حملات اتنحاری امروز تهران

0
185

ترور واژه نازیبایی ست که در معنا عمری به درازای همه دوران های تاریخ وتمام ائین ها وکشورها دارد.

واینک خاطره تاریخی نه چندان دور ما از این واژه دوباره جان گرفت.

تروریسم که درادبیات سیاسی به عنوان ناپاک ترین روش سرکوب گروهی مخالف است ،و کار ان ایجاد خوف و وبه وجود اوردن حس ناامنی وسوء قصد به مردم عادی وتخریب وخشونت است؛دوباره به خود جرات عرض اندام داده است.

ایران من بارها داغدار وسوگوار جنایات تروریسم بوده است اما همیشه سربلند از هر تهدیدی،شاهد دلیری ورشادت ومنطق واحساس وظیفه ی مردمی بوده که برای ایران ایستاده اند.

زنده باد نام ایران
کوتاه باد دست دشمنانش

وتسلیت به خانواده شهیدان این حمله ی تروریستی