واکنش های لوران فابیوس به سخنان خامنه ای در مورد تفاهمنامه لوزان

0
165

لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، ساعاتی پس سخنان رهبر جمهوری اسلامی، در اولین واکنش به این سخنان گفت: اظهارات رهبر جمهوری اسلامی و تاکید وی بر لغو یک باره ی همه تحریم های بین المللی نشان می دهد که برای دستیابی به توافق نهایی کارهای زیادی باید صورت بگیرد تا هیچ مسئله ای در ابهام باقی نماند.

علی خامنه ای در سخنان روز پنجشنبه خود بار دیگر خواستار لغو کامل تحریم های بین المللی علیه ایران، در موقع امضای توافق های نهایی میان ایران و پنج به علاوه یک، شده بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه فرانسه گفته است: مسائلی وجود دارند که هنوز برسر آنها توافقی صورت نگرفته است، از جمله تحریم های اقتصادی، به این ترتیب اظهارات رهبر جمهوری اسلامی نشان می دهد که کارهای زیادی باقی مانده است.

لوران فابیوس در سخنان دیروز خود همچنین گفته است: “ما همان مواضعی را که از آغاز داشتیم حفظ خواهیم کرد، چنین رویکردی سازنده است ولی نیازمند کارهای بسیاری است. در صورت امکان خواهان رسیدن به توافق هستیم، اما باید تضمینی وجود داشته باشد که هیچ چیز (درباره برنامه اتمی ایران) در سایه و ابهام باقی نخواهد ماند.