واکنش رضا صادقی؛ اهاى …. مهاجم ، تروریست ، افراطى یا هر بى صفتى

0
231

? امروز حملات تروریستى در تهران و کشته شدن هموطنانم من و وادار میکنه بگم ?

اهاى …. مهاجم ، تروریست ، افراطى یا هر بى صفتى که تعبیر تو هست … این خاک و مردمش سالهاست مورد تهدید تو و امثال تو بوده و هستن ، اما غافلى از اینکه امثال توى بى صفت نمیتونین قدم نجستون رو روى این خاک ثابت کنید . پاش بیاد من هنرمند و اون دکتر و مهندس و کارگر و حتى فقیر و پولدارش کارى میکنیم مجبور بشین تو و اربابات لوله تفنگتون و جلو مغزتون بگیرین .

این سرزمین ، زادگاه شیر مردان و زنانیست که ثابت کردن ایران جاى بز دلانى بى صفت که مردم بى دفاع رو هدف میگیرن نیست ….. هـشت سال رستمهایى از این سرزمین دفاع کردن که الان سهراب هاشون همون رستما شدن ….