واکنش رضا صادقی؛ اهاى …. مهاجم ، تروريست ، افراطى يا هر بى صفتى

0
240

? امروز حملات تروريستى در تهران و كشته شدن هموطنانم من و وادار ميكنه بگم ?

اهاى …. مهاجم ، تروريست ، افراطى يا هر بى صفتى كه تعبير تو هست … اين خاك و مردمش سالهاست مورد تهديد تو و امثال تو بوده و هستن ، اما غافلى از اينكه امثال توى بى صفت نميتونين قدم نجستون رو روى اين خاك ثابت كنيد . پاش بياد من هنرمند و اون دكتر و مهندس و كارگر و حتى فقير و پولدارش كارى ميكنيم مجبور بشين تو و اربابات لوله تفنگتون و جلو مغزتون بگيرين .

اين سرزمين ، زادگاه شير مردان و زنانيست كه ثابت كردن ايران جاى بز دلانى بى صفت كه مردم بى دفاع رو هدف ميگيرن نيست ….. هـشت سال رستمهايى از اين سرزمين دفاع كردن كه الان سهراب هاشون همون رستما شدن ….