وام خودرو ۱۵، بازپرداخت ۳۰.۷ میلیون تومان

0
142

تسهیلات خرد براساس ابلاغیه بانک مرکزی افزایش یافت. تاکید بانک مرکزی هم بر بیشتر شدن پرداخت تسهیلات خرد در سال‌جاری است. به این ترتیب تسهیلات خودرو را با سقف ۱۵ میلیون تومان، تعمیر مسکن ۱۰ میلیون تومان، خرید کالا ۸ میلیون تومان، خرید خودرو در قالب جایگزینی خودروهای فرسوده ۲۰ میلیون تومان و نهایتا کارت اعتباری پنج میلیون تومان تعیین شد.

این تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای قرار است با نرخ سود ۲۱ درصد به متقاضیان پرداخت شود. سودی که اغلب تا پیش از این بالای ۲۸ درصد در نظر گرفته می‌شد و در گنجانده شدن این عقود در قالب مشارکت، سودهایی بالای نرخ تعریف شده مبادله‌ای از مشتریان اخذ می‌شد.۴

محاسبه اولیه نرخ سود ۲۱ درصد ابلاغ شده، نشان می‌دهد دریافت‌کننده تسهیلات خودرو برای پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی در طول پنج سال باید ماهانه ۵۱۲ هزار تومان پرداختی داشته باشد.

روزنامه اعتماد نوشت:این به مفهوم آن است که در طول پنج سال مشتری ۱۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان سود علاوه بر اصل پول به بانک عامل پرداخت خواهد کرد.

فرمول‌هایی برای دور زدن قوانین

حال با وجود نرخ سودی که در طول پنج سال دو برابر اصل وام اعطا شده را نصیب بانک خواهد کرد، باز هم بانک‌ها زیر بار پرداخت این تسهیلات نمی‌روند. مسوول اعتبارات یکی از بانک‌هایی که مدتی است به جرگه بانک‌های خصوصی کشور پیوسته است، می‌گوید: هنوز که از طرف بانک‌ها دستور جدید پرداخت تسهیلات خرد به شعب ابلاغ نشده اما در صورت ابلاغ نیز گمان نکنید تسهیلات با نرخ ۲۱ درصد پرداخت می‌شود.

بانک‌ها همیشه فرمول‌ها، بند و تبصره‌هایی دارند که نرخ سود را اگرچه اسمی روی ۲۱ درصد می‌بندند اما در عمل نرخ عقود مشارکتی را از مشتریان دریافت می‌کنند. او همچنین با بیان اینکه سال گذشته وام خودرو ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود گفت که بیش از ۲۸ درصد سود از این نوع تسهیلات دریافت می‌شد.

قواعد عجیب در پرداخت تسهیلات

اگرچه بانک‌ها موظف هستند تسهیلات خرد را پس از ابلاغ شیوه نامه بانک مرکزی اجرایی کنند اما برخی بانک‌ها به طور کل پرداخت این تسهیلات را در دستور کار ندارند. آنهایی هم که پرداخت این تسهیلات را پس از رسیدن شیوه نامه ابلاغی به دست شعب خواهند داشت از قواعد عجیب و غریبی صحبت می‌کنند که در هیچ قسمت از ابلاغیه بانک مرکزی دیده نمی‌شود. یکی از بانک‌های دولتی به خبرنگار ما که به عنوان درخواست کننده تسهیلات به این بانک مراجعه کرده بود؛ اعلام کرد باید برای دریافت تسهیلات خودرو سپرده‌ای بالای ۱۰ میلیون تومان را به مدت ۹ ماه نزد بانک بگذارد. در صورتی که این تسهیلات را به صورت فوری نیازمند است باید ۳۰ درصد از تسهیلات به عنوان تضمین نزد بانک نگه داشته شود. به گفته متصدی اعتبارات این بانک، پس از ۹ ماه سپرده گذاری حدود ۲۰ میلیون تومان تسهیلات خودرو به متقاضی داده می‌شود و در صورت نداشتن سپرده، شش میلیون تومان از تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی تا پایان پرداخت تسهیلات نزد بانک نگه داشته می‌شود.