هیگ اسرائیل را تشویق کرد تا توافق اتمی جمهوری اسلامی را تضعیف نکند

0
157

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه ۲۸ نوامبر گفت اسرائیل بهتر است تلاشی در جهت تضعیف توافق نامه اتمی بین جمهوری اسلامی و قدرتهای جهانی نکند.

هیگ به مجلس بریتانیا گفت: “ما هر کسی را، و از جمله اسرائیل را، از هر اقدامی در تضعیف توافق برحذر میداریم، و این را به روشنی به تمام طرفهای مربوطه میگوییم.”

هیگ که برای ارائه گزارشی در باره گفتگوهای ژنو به مجلس بریتانیا رفته بود گفت که هیچ نشانه ای از سوی کشورهای مخالف توافقنامه برای برهم زدن آن “به هر شکلی” دیده نمیشود، اما گفت که بریتانیا به “آمادگی” خود ادامه میدهد.