هیات عامل صندوق توسعه ملی کنار کشیدند

0
121

در جلسه امروز هیات امنای صندوق توسعه ملی، اعضا با استعفای دسته جمعی هیات عامل موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، جلسه ویژه هیات امنای صندوق توسعه ملی در حالی برگزار شد و هنوز ادامه دارد که ظاهرا نه تنها صفدر حسینی به عنوان رئیس هیات عامل صندوق بلکه تمامی پنج نفر عضو، استعفای خود را اعلام و رئیس جمهوری نیز به عنوان رئیس هیات امنا با آن موافقت کرده است.

گر چه هنوز استعفای دسته جمعی و موافقت با آن اعلام رسمی نشده، اما برخی منابع مطلع آن را تایید کرده‌اند. بر این اساس مسعود مزینی، سید محمد نوری نایینی، محمدرضا شجاع‌الدینی و محمد قاسمی از هیات عامل صندوق توسعه ملی به همراه صفدرحسینی رئیس هیات عامل استعفا کردند.

این در حالی است که هیات عامل صندوق توسعه ملی حتی امروز در محل کار خود حاضر شده بودند.