هویدا تیرباران شد

0
447

روزنامه آیندگان – ۱۹ فروردین ۱۳۵۸

امیرعاس هویدا در دولت منصور به وزارت دارایی منصوب شد. پس از ترور منصور توسط گروه فداییان اسلام، وی توسط محمدرضاشاه پهلوی به عنوان نخست وزیر ایران منصوب شد و ۱۳ سال در این پست ماند.

hoveyda2(1)