هوشنگ ابتهاج هم رای داد

0
392

هوشنگ ابتهاج هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شرکت کرد.

به گزارش رسانه های درون مرزی، شاعر نامدار معاصر بعد از ظهر امروز با همراهی میلاد عظیمی در دبیرستان نرگس حضور یافت و به فهرست امید برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رای داد.

او در برگه‌ی رای مجلس شورای اسلامی نام ۳۰ نامزد و در برگه‌ی رای خبرگان رهبری نام ۱۶ نامزد را نوشت.

ابتهاج با واکر به محل رای گیری رفت و رای داد.