هنوز کل واکسن‌های تولید داخلی به یک میلیون دز هم نرسیده است

0
209

 در روزهای گذشته خبرگزاری های درون مرزی به نقل از حسن جلیلی، مدیر تولید واکسن بیان داشته بودند که در هفته‌های گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار دوز واکسن کوو ایران برکت تحویل وزارت بهداشت شده و به این ترتیب تعداد واکسن‌های تحویل داده شده به ۱.۵ میلیون دوز رسیده است که این خبر امروز توسط معاون تحقیقات و فناوری واکسن و سرم سازی رازی تکذیب شد!

معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: مردم می‌بینند شرکت‌های زیادی وارد فاز کلینیکال ترایال(مطالعات بالینی) شده‌اند اما هنوز کمتر از یک میلیون دز واکسن در داخل کشور تولید شده است؛ این تعدد واکسن سازان انتظاراتی ایجاد می‌کند.

دکتر محمدحسین فلاح مهرآبادی امروز در گفتگو با موسسه رازی بیان داشت: ضرورت های، چالش ها و مسیر پیش رو که با حضور نمایندگان ارشد پروژه‌های تولید واکسن داخلی کرونا و صاحب‌نظران حوزه سلامت و سیاستگذاری عمومی کشور برگزار شد گفت: دولت و حاکمیت باید حمایت قاطعانه بر اساس میزان پیشرفت علمی و زیرساخت‌ها داشته باشند و از سوی دیگر آنان را موظف کند تا حداقل تولید را باتوجه به نیازهای موجود تحویل دهند.