هفت زندانی در زندان لاکان اعدام شدند

0
107

بامداد شنبه  ۵ـ ۱۱ـ ۹۲ زندان لاکان قتلگاه بود.

بنا به گزارش دریافتی خبرنامه ملّی ایرانیان از ایران؛ بامداد امروز شنبه ۵ـ ۱۱ـ ۹۲ در زندان لاکان شهرستان رشت هفت تن بر چوبه دار بی عدالتی جان دادند.

این هفت تن که احکام اعدام شان در دادگاه های جمهوری اسلامی تایید شده بود بامداد روز شنبه بر چوبه دار جان دادند.

از این هفت تن معدوم سه تن به جرم قتل محکوم به قصاص و چهار تن به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودند.

تمام اعدام ها در محوطه اجرای احکام زندان لاکان شهرستان رشت انجام گرفت.