هفته نامه «یالثارات» لغو مجوز شد

0
376

در جلسه صبح امروز هیات نظارت بر مطبوعات، هفته نامه «یالثارات» لغو مجوز شد.

به گزارش ایسنا، در جلسه دوشنبه، 14 دی ماه، اعضای هیات نظارت بر مطبوعات به اتفاق به این جمع‌بندی رسیده‌اند که عملکرد این هفته‌نامه مصداق تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات – یعنی اصرار بر تخلف – بوده است و در نهایت به لغو مجوز این نشریه رأی داده‌اند.

بر اساس این گزارش، هفته‌نامه «یالثارات» در یک سال گذشته سه تذکر گرفته است.

سایت معاونت مطبوعاتی هم اعلام کرد، در جلسه مورخ 14 دی ماه و با حضور اکثریت اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که بیشتر به مباحث نظارتی اختصاص یافت، پروانه هفته‌نامه «یالثارات» با توجه به تبصره 2 ماده ٦ قانون مطبوعات، لغو شد.

در این جلسه همچنین با مجوز انتشار ٧٨ رسانه و تغییر وضعیت ٤٦ رسانه موافقت شد.