هشدار صریح اژه‌ای به روحانی و فائزه هاشمی

0
113

محسنی اژه‌ای٬ معاون اول قوه قضائیه هشدار داده در واکنش به دیدار فائزه هاشمی با یکی از رهبران بهائیت در ایران نیز گفته «آیا کسی که به اتهام خیانت به ملت دستگیر و به زندان رفت فقط او حقوق بشر دارد که باید با او ملاقات کنیم؟»

به گزارش تارنمای دیگربان، وی در ادامه بیان داشته است: “برخی افراد دون صفت و کسانی که برای مطامع دنیا تلاش می‌کنند به شیطان شاخ شکسته و ضربت خورده و دشمن کینه توز از داخل کشور گرا می‌دهند که به این مردم لطمه می‌زنند.”

معاون اول قوه قضائیه همچنین اضافه میکند: “ای تاسف و شرمندگی است که کسی چشمش را ببندد و امنیت را نبیند و برای متاع دنیا و یا عقده گشایی با دشمن همراهی کند.”