هشدار ستاد بحران: زمستان بسیار سردی در پیش داریم؛ آماده سیل باشید

0
168

سازمان مدیریت بحران کشور در اطلاعیه ای به تمام سازمان های مسئول، در خصوص پیش بینی های لازم برای وقوع زمستان بسیار سرد، رخداد النینو و سیل شدید در کشور هشدار داد.

به گزارش میزان، در این نامه که به تایید مراجع مسئول در سازمان مدیریت بحران کشور رسیده، آمده است:

پیرو نامه وزیر نیرو در خصوص احتمال وقوع زمستان بسیار سرد و پدیده النینو در پاییز و زمستان امسال به ویژه در ماه های آبان و آذر همچنین بارش های زیاد و وقوع سیل شدید در کشور، ضروری است ضمن اطلاع رسانی به سازمانها و ارگان ها، برنامه ریزی های لازم در راستای ارتقا، حفظ آمادگی، اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.