هشدار به شورای ضد ملی ، بختیار را نمی توانید مصادره کنید؛ نوشتاری از فرامرز دادرس، از همکاران شاپور بختیار و عضو نهضت مقاومت ملی ایران

0
226

برو این دام بر مرغ دگر نه – که عنقا ( بختیار) را بلند است آشیانه

یک گروه سه نفره زیر عنوان شورای ملی که تنها فعالیتش در نامه پراکنی، انتشار بیانیه، اعلامیه و کپی کردن اخبار و گزارش های روزانه نشریات و در نهایت فرصت طلبی! خلاصه می شود در آخرین شاهکار! خود به بهانه سالروز کشته شدن دکتر شاپور بختیار دست به انتشار یک بیانیه اینترنتی زیر عنوان « بیانیه شورای ملی در سالگرد ترور شاپور بختیار» زد و کوشید تا نام بختیار را هم مصادره کند و نام این بزرگمرد را نیز مانند دیگر نام هایی که با این گروه نابکار پیوند خورده است آلوده نماید.

 این گروه طبل تو خالی! برای کوچک کردن!  بختیارمی نویسد: « او هدف ماشین ترور واقع شد» و بلافاصله ادامه می دهد:«  بدون شک هیچ سیاستمداری مصون از اشتباه نیست» و در پایان اندیشه های بختیار را در راستای اهداف این جماعت سه نفره! قلمداد کرد.

در این بیانیه بطور موذیانه ! ظاهراً ضمن تعریف و بزرگداشت شاپور بختیار اشاراتی می شود که بی شک سرنخ آن به زیر لحاف ملا! رفسنجانی قاتل اصلی بختیار متصل است. با شناختی که از زنده یاد دکتر شاپور بختیار در دست است اگر او زنده بود کوچکترین پیوندی با افکار، کردار و رفتار این گروه مشکوک ! نمی توانست داشته باشد.  این فرصت طلبان در چند سال گذشته ماهیّت واقعی خود را بخوبی نشان داده اند.

 من شخصاً اعتقادی به نامه های سرگشاده و این قبیل تعارفات ندارم و چنین کسانی را در اندازه ای نمی بینم که با ارسال این گونه تعارفات! برای آنان اهمیّتی قائل شوم. من بر این باورم که اینگونه افراد را باید بطور قاطع بر جای خود نشاند.

من بنا بر خوی و خصلت نظامی که دارم و در خانواده نظامی پرورش یافته ام سخنم را بی پروا می گویم و آماده پاسخگویی در برابر گفته هایم می باشم. در پاسخ به این فرصت طلبان باید بگویم که بختیار از آغاز به قدرت رسیدن آخوند ها هدف ویژه حکومت جمهوری اسلامی بود و برای از میان برداشتن او چندین بار توطئه انجام دادند تا در نهایت به هدف شوم خود رسیدند ولی نام بختیار در تاریخ ایران جاودانه شد. دیگر اینکه شما دو تن رضا و یک سخنگوی! سابق پاسداران انقلاب؛ سازگارا و مخملباف در جایگاهی نیستید که بختیار را مصون از اشتباه بدانید یا ندانید.

 به شورای کذایی! که چند سال است در راستای سیاست های اصلاح طلبان سبز رنگ حکومت اسلامی گام بر می دارد و سرنوشت مردم ایران را به تمسخر و بازی گرفته است و مشغول داد و ستد با اصلاح طلبان حکومت اسلامی از یک سو و اعراب حاشیه خلیج فارس از سوی دیگر می باشد، سفارش می شود که دست از بازی های حقیر، کودکانه، فرصت طلبانه و خیانت آمیز بردارد. مردم ایران هشیار تر از آن هستند که شما مشتی عامل سرگردانی اپوزیسیون در پی فریب آنان می باشید.

 در پایان برای آگاه شدن این گروه حقیر بگویم که شخصاً از زبان دکتر شاپور بختیار شنیدم همو بود که لقب « شاه الهی» را برای نخستین بار مطرح و شما ها را با این عنوان خطاب کرد که حتی رهبر تان نیز در ملاقاتی نسبت به این گفته دکتر بختیار اعتراض کرده و پاسخ دندان شکنی هم دریافت کرده بود.

شما در خلوت و آشکار با نام های جعلی بختیار را خائن و بانی سقوط شاه خطاب می کنید و از هیچ دروغ و دغلی علیه وی کوتاهی نکرده اید، حال چگونه است که پس از بیست و چهار سال ناگهان به فکر سالروز کشته شدن بختیار افتاده اید ؟.

ششم آگوست ۲۰۱۵