هشدار آمریکا به خریداران نفت شناور و بیمۀ نفتکش‌های جمهوری اسلامی

0
178

به دنبال اجرایی شدن موج دوم تحریم های آمریکا علیه نفت، نظام بانکی و بیمۀ ایران، “برایان هوک” نمایندۀ ویژۀ آمریکا در امور جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ٧ نوامبر/١۶ آبان، ضمن تأکید بر قطع مرحله بندی شدۀ صادرات نفت جمهوری اسلامی جهت جلوگیری از افزایش بهای نفت در بازار جهانی، به خریداران نفت شناور از جمهوری اسلامی، در خصوص مشکلات بیمۀ کشتی ها و نفتکش های جمهوری اسلامی، هشدار داد.

“برایان هوک” نمایندۀ ویژۀ آمریکا در امور جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ٧ نوامبر/١۶ آبان، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت که با اِعمال موج دوم تحریم های ایالات متحدۀ آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شرکت های کشتیرانی و حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی، به سبب محرومیت و عدم دسترسی به خدمات و امکانات بیمۀ بین المللی، به سوی شرکت های بیمۀ ملی و داخلی، متمایل خواهند شد و اگر حادثه ای متوجه یکی از نفتکش های جمهوری اسلامی گردد، شرکت های بیمۀ داخلی این کشور، قادر نخواهند بود خسارات ایجاد شده را پوشش دهند.

وی تأکید کرد که «از این به بعد، از کانال سوئز تا تنگۀ مالاکا، نفتکش های جمهوری اسلامی، به مثابۀ تهدید و خسارتی شناور، تلقی می شوند».

“برایان هوک” در ادامه، به خریداران نفت شناور از جمهوری اسلامی، همچنین کشورها، بنادر و شرکت های خصوصی که امکانات و تسهیلاتی را در اختیار نفتکش های جمهوری اسلامی قرار می دهند، هشدار داد که از ارتباط با کشتی ها و نفتکش های جمهوری اسلامی، اجتناب کنند؛ زیرا خود را در معرض خطر خساراتی سنگین، در صورت وقوع حادثه ای احتمالی، قرار می دهند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ وی همچنین اظهار داشت که ایالات متحدۀ آمریکا، در نظر دارد بدون آنکه موجبات افزایش بهای نفت را در بازار جهانی ایجاد کند، به شیوۀ مرحله بندی شده، صادرات نفت جمهوری اسلامی را به صفر برساند و بیشترین فشار اقصادی را بر دولت جمهوری اسلامی وارد کند.