هزاران کارگر سنگ آهن بافق مجدداً اعتصاب کردند

0
129

پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به دستگیری دو تن از همکاران شان و اقدام ناکام پلیس برای دستگیری شانزده تن دیگر از کارگران این معدن دست از کار کشیدند.

یک کارگر اعتصابی که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری ایلنا گفته است که پنج هزار کارگر این معدن از دیشب ۲۸ مرداد در اعتراض به دستگیری دو تن از همکاران شان به نام های “امیرحسین کارگران” و “علی صبری” دست از کار کشیده و تولید را متوقف کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کارگر اعتصابی در عین حال افزوده است که پلیس در اقدامی نافرجام کوشیده بود شانزده تن دیگر از کارگران معدن سنگ آهن بافق از جمله حسین تشکری را دستگیر کند. او ضمن ابراز بی اطلاعای از اتهام ایراد شده علیه دستگیرشدگان افزوده است که اقدام پلیس برای دستگیری کارگران در پی شکایت کارفرما صورت پذیرفته است.
گفته می شود که در پی اعتصاب ۳۹ روزۀ کارگران این معدن که از ۲۷ اردیبهشت تا ۴ تیرماه گذشته صورت گرفت، کارفرما شکایتی را علیه ۱۸ تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق تنظیم و ارایه کرده است. اعتصاب ۳۹ روزۀ کارگران این معدن در اعتراض به واگذاری ۲۸ درصد از سهام این معدن به بخش خصوصی و به منظور پیشگیری از اخراج احتمالی کارگران بعد از خصوصی سازی صورت گرفت، هر چند با پادرمیانی دولت و وزیر کار، علی ربیعی، و خودداری آنها از واگذاری یک سوم سهام این معدن به بخش خصوصی خاتمه یافت.
با این حال، کارگران اعتصابی اکنون می گویند که پادرمیانی و عقب نشینی دولت همچنان در هاله ای از ابهام است و حتا بازدید وزیر کار از معدن سنگ آهن بافق که هفتۀ گذشته پس از پایان اعتصاب ۳۹ روزۀ کارگران صورت گرفت به نگرانی از واگذاری ۲۸ درصد سهام این معدن به بخش خصوصی خاتمه نداده است.
تاکنون مقامات دولتی و محلی از اظهار نظر در مورد اعتصاب هزاران کارگر معدن سنگ آهن بافق خودداری کرده اند. کارگران اعتصابی اعلام کرده اند که تنها در صورت آزادی همکاران دستگیر شده شان و همچنین ابطال احکام بازداشت شانزده تن دیگر از کارگران این معدن به اعتصاب خود خاتمه خواهند داد. گفتنی است که در فاصلۀ یک ماهۀ خرداد ماه و تیر ماه گذشته دست کم چهل اعتصاب و اعتراض کارگری در ایران توسط منابع رسمی به ثبت رسیده و گزارش شده است.