هر روز کارگران فقیرتر میشوند

0
118

تورم و کرونا دست در دست هم، موجب شدند تعیین دستمزد کارگران برای سال جاری رکورد بشکنده عبارتی چهار ماه حقوق یک کارگر برابر با یک سکه بهار آزادی!