نگرانی غول‌های نفتی بی پی و شل از بازگشت جمهوری اسلامی به بازار نفت

0
151

در این هفته سهام دو غول انرژی شل و بی‌ پی به دلیل افزایش آمار بیماران کرونایی حدود سه درصد کاهش پیدا کرد. مسئله دیگری که می‌تواند سبب کاهش قیمت نفت و ارزش سهام یادشده شود بازگشت دوباره جمهوری اسلامی به بازار نفت است.

جمهوری اسلامی عضو سازمان اوپک، گروه کشورهای تولیدکننده نفت است و در مسیر دستیابی به توافق هسته‌ای جدید قرار گرفته است.

به نوشته سایت خبری آلمانی DER AKTIONÄR که در زمینه مسائل بورس فعالیت می‌کند بازگشت جمهوری اسلامی به بازار نفت به معنای افزایش عرضه نفت و بیشتر شدن ذخیره بیش از حد نفت خام است.

گرچه افزایش تقاضا برای نفت هم‌زمان با آغاز فعالیت اقتصاد جهانی در طی هفته‌ها و ماه‌های آتی می‌تواند سبب ثبات بهای نفت بشود، ولی از نظر شماری از کارشناسان ورود جمهوری اسلامی به بازار و  افزایش قابل توجه احتمالی صادرات نفت این کشور بر قیمت نفت تاثیری معکوس خواهد گذاشت. 

دویچه وله نوشت؛ سطح فعلی قیمت نفت سود غول‌های نفتی شل و بی‌پی را زیاد کرده است. سهام‌داران این شرکت‌ها تلاش می‌کنند با وجود افت و خیز بهای نفت خونسردی خود را حفظ کنند و سهام خود را نفروشند.

شل و بی پی جزو شرکت‌هایی هستند که “سود سهام” خود را به سهام‌داران برمی‌گردانند. 

پرداخت سود سهام شرکت شل حتی در دوره کرونا نیز قطع نشده است.