نگرانی جامعه جهانی بهایی از وضعیت سلامتی عفیف نعیمی در زندان رجایی‌شهر کرج

0
151

پدیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سلامتی عفیف نعیمی گفت مقامات قضایی-امنیتی علیرغم بیماری قلبی و لزوم ادامه درمان، او را به زندان بازگردانده‌اند.

پدیده ثابتی روز هیجدهم اردیبهشت گفت عفیف نعیمی ۵۶ ساله، در حالی روز سوم اردیبهشت به زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) بازگردانده شده که طبق نظر کمیسیون پزشکی قوه قضائیه به دلیل بیماری شدید قلبی، امکان تحمل کیفر را ندارد و چندین بار در زندان بیهوش شده است.

پدیده ثابتی ساکن لندن، گفت جامعه جهانی بهایی نگران است با توجه به وخیم‌تر شدن بیماری‌ اش در زندان و در غیاب امکانات درمانی مناسب، واقعه ناگوار یا غیرقابل جبرانی برای او پیش بیاید.: «آقای نعیمی آخرین فرد از یاران ایران است که قانونا حکمش به پایان رسیده و به دلیل بیماری قلبی شدید زندانی شدن ایشان خطرناک است، بارها در زندان بیهوش شده و در حالی به زندان برگردانده شده که طی روزهای اخیر بیماری قلبی اش تشدید شده و نیاز به مراقبت دایمی دارد، جامعه جهانی بهایی به صورت جدی نگران است که اتفاق جبران‌ناپذیری برای ایشان اتفاق بیفتد.»

عفیف نعیمی تنها عضو هنوز زندانی از هیئت هفت نفره مدیران جامعه بهایی در ایران است که به «یاران ایران» معروف شده‌اند و سایر همراهانش با پایان محکومیت همگی آزاد شده‌اند.

جامعه جهانی بهایی نیز طی یک اطلاعیه مطبوعاتی نگرانی عمیق خود را زندانی شدن عفیف نعیمی ابراز کرده و نوشته است این عضو سابق هیئت اداره امور بهاییان از بیماری مزمن و شدید رنج می‌برد و با این که قوانین حقوقی ایران امکان آزادی او را فراهم کرده، مقامات قضایی از آزادی یا فراهم کردن امکانات درمانی مناسب برای او خودداری می‌کنند.

عفیف نعیمی که به ده سال حبس محکوم شده، از اردیبهشت ۱۳۸۷ زندانی است و با گذراندن بیش از دو سوم محکومیت و عدم سابقه کیفری، طبق قانون مجازات ایران، امکان آزاد شدن را دارد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ متن کامل اطلاعیه مطبوعاتی جامعه جهانی بهایی بشرح ذیل میباشد:

با وجود وضعیت خطرناک پزشکی، عضو ھیئت سابق یاران به زندان فرا خوانده شد

ژنو: در تاریخ ۳ اردیبھشت ۱۳۹۷ (۲۳ آوریل ۲۰۱۸)  آقای عفیف نعیمی ۵۶ ساله که از بیماری مزمن و شدید رنج میبرد، به زندان فرا خوانده شد تا باقیمانده حکم زندان خویش را بگذراند. ایشان یکی از اعضای ھیئت قبلی اداره امور بھائیان ایران معروف به «یاران» است که بر اساس جرائم واھی و بی اساس زندانی گردیدند.

خانم دیان علائی نماینده جامعھ جھانی بھائی در سازمان ملل متحد در ژنو طی اعلامیھای اظھار داشت: «بازگشت آقای عفیف نعیمی در حالی که از بیماری شدید رنج می برد و با وجود اینکه قوانین حقوقی ایران امکان آزادی ایشان را فراھم میکند، عمیقاً نگران کننده است. آقای نعیمی به دلیل بیماری قلبی شدید، به دفعات در زندان بیھوش شده و مکرراً به بیمارستان منتقل شده است.«

آقای نعیمی که ازدواج کرده و دارای دو فرزند پسر است، از بیماری شدید رنج میبرد و از زمان زندانی شدن از مراقبتھای مناسب پزشکی برخوردار نبوده است.

آقای نعیمی سال ھا قبل به عنوان یک جوان، مایل به تحصیل در رشته پزشکی بود ولی به دلیل محرومیت از تحصیل در دانشگاه که کماکان دامنگیر نسل ھای متمادی از جوانان بھائی است از ادامه تحصیل محروم شد. بھائیان ھمچنان از استخدام شدن در مشاغل دولتی محروم ھستند؛ کسب و کار و مغازه ھای آنان پلمپ می شود؛ قبرستان ھا تخریب و مورد بی حرمتی قرار می گیرد، در وسایل ارتباط جمعی به آنان توھین می شود و به خاطر عقایدشان، خودسرانه دستگیر و زندانی می شوند.

آقای نعیمی در صبح زود ۲۵ اردیبھشت ۱۳۸۷ ، (۱۴ ماه می ۲۰۰۸) در یورش مأموران به منزلش در تھران به دلیل عضویت ایشان در ھیئت یاران دستگیر شد. ھیئت یاران که تنھا وظیفه آن رسیدگی و اداره امور روحانی و مادی جامعه بھائیان ایران بود، در دھۀ ۶۰ و بعد از اینکه تشکیلات بھائی توسط مقامات دولتی ایران غیرقانونی اعلان شد، با اطلاع کامل و تائید مقامات دولتی آغاز به کار کرد.

تمامی ھفت عضو ھیئت یاران بین ماه ھای اسفند ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷ دستگیر شده و ماه ھا بھ صورت بلاتکلیف در بازداشت به سر بردند تا آنکه رسماً اتھامات آنان ابلاغ گردید. ایشان در دادگاھی نمایشی و بدون رعایت قوانین مدون دادرسی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. تمامی اعضای ھیئت یاران به غیر از آقای نعیمی، پس از گذراندن ۱۰ سال حکم محکومیت خویش، سرانجام آزاد شدند.