نگاه هابل به “سحابی مار”

0
169

 آژانس فضایی اروپا در حساب کاربری خود در اینستاگرام تصویری از “سحابی مار”(Serpens Nebula) را که ۱۳۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد، منتشر کرد.

 این تصویر که توسط تلسکوپ فضایی “هابل” ناسا ثبت شده است، سحابی مار را که محل تشکیل میلیون‌ها ستاره است نشان می‌دهد.

در سمت راست بالای تصویر، یک سایه با “قرص‌های پیش ستاره‌ای”(protoplanetary disc) اطراف ستاره “HBC ۶۷۲” قابل رویت است.

قرص‌های پیش ستاره‌ای توده‌هایی از گرد و غبار و گاز هستند و گونه‌ای قرص پیرا-ستاره‌ای به شمار می‌روند که اغلب حول ستارگان جوان می‌چرخند.

جاذبه گرانشی سحابی‌های مولکولی که ابرهای گازی باقیمانده از مهبانگ یا حاصل انفجار دیگر ستارگان هستند، سبب فشرده شدن مواد درون آن که عمدتا از هیدروژن مولکولی هستند می‌گردد. اگر شرایط فیزیکی(مانند جرم قرص و ستاره، مقدار تکانه زاویه‌ای، میدان مغناطیسی و غیره) امکان دهد همزمان با چرخش قرص به دور ستاره یا پیش ستاره مرکزی توده‌هایی از غبار و گاز بر روی قرص پدید می‌آیند و با جذب مواد بیشتر به توده‌هایی بزرگ‌تر تبدیل می‌گردند که “پیش-سیاره” (proto-planet) نامیده می‌شوند.

“خرده قرص‌ها”(Debris disk) بسیار کوچک هستند به طوریکه حتی توسط تلسکوپ هابل قابل مشاهده نیستند اما سایه آنها بر روی ابرها کمی قابل رویت هستند.

خرده قرص‌ها گونه‌ای از قرص پیرا-ستاره‌ای هستند که بیشتر در اطراف ستارگان پیر یافت می‌شوند و باقی‌مانده گرد و غبار و گازهایی هستند که روزگاری در اطراف ستاره‌ای جوان در حال چرخش بودند. با جذب مواد قرص توسط ستاره در طولانی مدت تنها خرده‌هایی از غبار و سنگ و مقادیری بسیار اندک از گاز باقی می‌ماند که گاهی به شکل حلقه‌هایی نمودار می‌شوند.

به گزارش ایسنا، در سمت چپ این تصویر، یک ویژگی به نام ” Bat Shadow ” نمایان است که تقریبا ۲۰۰ برابر قطر سیستم خورشیدی را دارد و همانند یک سایه در تصویر دیده می‌شود.