نماینده کنگره آمریکا خواستار عدم دخالت ایران در امور همسایگانش شد

0
153

یک نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا با استقبال از آزادی آمریکائیان ایرانی تبار از زندان در ایران، از دولت آمریکا می خواهد با اعمال فشار بر تهران جلو مداخله آن کشور در امور همسایگانش را بگیرد.

آندر کرنشا، نمانیده فلوریدا در کنگره می گوید آزادی زندانیان نشان داد مذاکره با دولت های سرکشی مثل ایران بیهوده نیست و این امیدواری را به وجودمی آورد که ایران هم روزی به جامعۀ کشورهای صلح دوست و قانون مدار بپیوندد.

عضو کنگرۀ آمریکا در ادامه می گوید مقید کردن تهران به پایبندی به برجام در توافق هسته ای کافی نیست و باید ایران را تشویق کرد از مداخله در سوریه، یمن، لبنان و عراق و حمایت از حزب الله لبنان خودداری کند.

به گزارش صدای آمریکا؛ کرنشا با تاکید بر اینکه روند تحول در کشورها ی عرب حوزه خلیج فارس بدون برگشت است می افزاید باید به متحدانمان در منطقه تضمین بدهیم که همچنان از آنها پشتیبانی می کنیم.