نماینده زن زابل: خانم‌ها در پست فرمانداری اذیت می‌شوند

0
594

روزنامه تندروی «وطن امروز» به بهانه «حساسیت منطقه‌ای» تلاش‌ها برای برکناری دو زن فرماندار در استان سیستان و بلوچستان را آغاز کرده است.

 این روزنامه در گفتگو با حلیمه عالی، نماینده زابل در مجلس نوشته است: «استفاده از بانوان در امور اجرایی بی‌اشکال است اما درباره سمت فرمانداری این انتصاب منجر به اذیت شدن خود وی می‌شود و بهتر است از بانوان در دیگر امور اجرایی استفاده شود.»

 به تازگی خانم‌ها زهرا اربابی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار، حمیرا ریگی به عنوان فرماندار قصرقند در جنوب استان سیستان و بلوچستان و معصومه پرندوار به عنوان فرماندار هامون در شمال این استان منصوب شد‌ه‌اند.

عالی در واکنش به این انتصاب‌ها اظهار کرد: «خود یک خانم هم در این پست اذیت می‌شود و به خاطر مسائل مرتبط با این حوزه و شرایط حاکم بر یک زن، دچار استرس و فشار خواهد شد!»

روزنامه تندروی «وطن امروز» به بهانه «حساسیت منطقه‌ای» تلاش‌ها برای برکناری دو زن فرماندار در استان سیستان و بلوچستان را آغاز کرده است.

به گزارش تارنمای استانبان؛ این روزنامه در گفتگو با حلیمه عالی، نماینده زابل در مجلس نوشته است: «استفاده از بانوان در امور اجرایی بی‌اشکال است اما درباره سمت فرمانداری این انتصاب منجر به اذیت شدن خود وی می‌شود و بهتر است از بانوان در دیگر امور اجرایی استفاده شود.»

به تازگی خانم‌ها زهرا اربابی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار، حمیرا ریگی به عنوان فرماندار قصرقند در جنوب استان سیستان و بلوچستان و معصومه پرندوار به عنوان فرماندار هامون در شمال این استان منصوب شد‌ه‌اند.

عالی در واکنش به این انتصاب‌ها اظهار کرده «خود یک خانم هم در این پست اذیت می‌شود و به خاطر مسائل مرتبط با این حوزه و شرایط حاکم بر یک زن، دچار استرس و فشار خواهد شد.»

وی گفته در گفتگو با استاندار سیستان و بلوچستان از وی خواسته برای فرمانداری در این استان از زنان استفاده نکند.

وی ادامه داده نماینده دیگر زابل نیز «به شدت با این انتصاب مخالف است و حتی گفته است در مراسم تودیع و معارفه شرکت نمی‌کند.»

به گفته وی «امام جمعه این شهرستان نیز با انتخاب فرماندار زن مخالف بود و این موضوع را به استاندار نیز منتقل کرده است.»

ناصر کاشانی، نماینده زاهدان و اهل سنت در مجلس هم به «وطن امروز» گفته «انتصاب فرماندار مرد نسبت به خانم در این شهرستان اولویت داشت.»

مقام‌های جمهوری اسلامی به بهانه «روحیات خاص زنانه» با انتصاب زنان در پست‌های کلیدی مخالف هستند و بیشتر تلاش می‌کنند از آن‌ها در پست‌های تزئینی استفاده کنند.

انتصاب این سه زن در پست‌های

سیاسی در استان سیستان و بلوچستان با استقبال فعالان حقوق زن و نیروهای آزادی‌خواه مواجه شده است.

وی ادامه داده نماینده دیگر زابل نیز «به شدت با این انتصاب مخالف است و حتی گفته است در مراسم تودیع و معارفه شرکت نمی‌کند.»

به گفته وی «امام جمعه این شهرستان نیز با انتخاب فرماندار زن مخالف بود و این موضوع را به استاندار نیز منتقل کرده است.»

ناصر کاشانی، نماینده زاهدان و اهل سنت در مجلس هم به «وطن امروز» گفته «انتصاب فرماندار مرد نسبت به خانم در این شهرستان اولویت داشت.»

مقام‌های جمهوری اسلامی به بهانه «روحیات خاص زنانه» با انتصاب زنان در پست‌های کلیدی مخالف هستند و بیشتر تلاش می‌کنند از آن‌ها در پست‌های تزئینی استفاده کنند.

انتصاب این سه زن در پست‌های سیاسی در استان سیستان و بلوچستان با استقبال فعالان حقوق زن و نیروهای آزادی‌خواه مواجه شده است.