نماینده دادستان و دادیار ناظر زندان اوین تعلیق و برکنار شد

0
143

نماینده دادستان تهران و دادیار ناظر بر زندان اوین که مسبب آزار بسیاری از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان بود، به دلیل فساد مالی از کار تعلیق شد.

 مهدی خدابخشی یکی از افراد مسئول قضایی که تا کنون باعث آزار و اذیت بسیاری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین و خانواده‌های آنان شده است، به دلیل «فساد مالی» و «ارتشاء» از مقام قضایی خود تعلیق و برکنار شد.

مهدی خدابخشی که ۵ سال دادیار ناظر بر زندان امنیتی بود و در این مدت گزارش‌های بسیاری از خانواده‌ها و زندانیان سیاسی، حکایت از «سوء رفتار اخلاقی» وی با محبوسین را داشت تا اطلاع ثانوی از کلیه مقام‌های قضایی خود تعلیق و برکنار شد.

به نظر می‌رسد برکناری مهدی خدابخشی توسط حفاظت ااطلاعات قوه قضاییه صورت گرفته باشد. حفاظت اطلاعات این قوه اخیرا در راستای برخورد با مفاسد سازمانی قوه قضائیه، «احمدی» معاون حفاظت اطلاعات قوه را نیز به دلیل اتهامات مختلف و عدیده مالی و اخلاقیبازداشت کرده است.

هم‌چنین روسای بسیاری از دفاتر شعب و قضات نیز اخیرا به دلیل دریافت رشوه و جابجایی پرونده‌های قضایی و تغییر آراء شعب بازداشت شده‌اند.

گفتنی‌است دادستان تهران در تمامی موارد از جمله حمله وحشیانه مامورین گارد زندان و لباس شخصی‌ها به به بند ۳۵۰ اوین در ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۳، از خدابخشی دفاع بی قید و شرط کرده بود.

به عنوان نمونه مهدی خدابخشی در ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۳، چهارده زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین را ممنوع‌الملاقات کرده بود. هم‌چنین به دستور وی، حسین رونقی ملکی ماه ها از درمان محروم ماند و حمید بابایی دانشجوی دکترای دانشگاه لی‌یژ بلژیک برای مدتی به زندان انفرادی و ممنوعیت ملاقات با همسرش مواجه شد.

به گزارش سحام؛ خدابخشی هم‌چنین اخیرا بهاره هدایت زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را تهدید کرده بود که وی را از زندان آزاد نمی‌کند و همسر وی را نیز بازداشت خواهد کرد.