نمایش کاریکاتورهای محمد پیامبر از تلویزیون هلند

0
242

کاریکاتورهای محمد، پیامبر اسلام به پیشنهاد گرت ویلدرز، سیاستمدار راست گرای افراطی و رهبر حزب آزادی هلند در یکی از شبکه های تلویزیون این کشور به معرض نمایش گذاشته شدند.
مو آنسار، مفسر سیاسی معتقد است گرت ویلدرس با آتش بازی می کند چون سخنان او واکنش متقابل را تحریک خواهد کرد.
پیشتر در جریان عرضه کاریکاتورهای پیامبر اسلام در نمایشگاهی در ایالت تکزاس آمریکا ، دو فرد مسلح به سوی توفقگاه خودرو ها آتش گشوده و یکی از محافظان را زخمی کردند. دیرتر گروه تروریستی داعش مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت.
کاریکاتورهای محمد پیامبر از یک شبکه تلویزیونی دولتی در هلند نشان داده شدند و قبل از نشان دادن آنها این نوشته در صفحه تلویزیون ظاهر شد:” اسلام و تروریست ها مخالف هستند اما ما در هرحال این کاررا که آنرا آزادی بیان می دانیم، انجام می دهیم”.
در طی فقط  دو دقیقه ۹ کاریکاتور حضرت محمد نشان داده شد.
به گزارش اسپوتنیک، گرت ویلدرز رهبر حزب آزادی هلند که با داشتن موضع ضد اسلامی شهرت دارد، همچنین درخواست مجوز برای نشان دادن کاریکاتورهای حضرت محمد در پارلمان کشور را مطرح کرده است.