نمایش پازل پرتره آیت الله کاظمینی بروجردی در موزه الکاتراز

0
224

هنرمند معروف چینی بوسیله میلیون ها قطعه لگو با ساخت صورت بیش إز ١٧۶نفر از زندانیان عقیدتی در موزه الکاتراز، یاد آنان را گرامی داشته است. که در بین آنها عکس آقایان حسین کاظمینی بروجردی، ارژنگ داوودی ، کامران رحیمی، حسین رونقی ، رضا شهابی، امید کوکبی و نوید خانجانی و.خانمها بهاره هدایت، فاران حسامی دیده می شود. این هنرمند عکس هر زندانی را به همراه توضیحی آورده است.

متن زیر به گزارش بام آزادی در مورد آقای حسین کاظمینی بروجردی نوشته است:

سید حسین کاظمینی بروجردی
به اتهام محاربه با خدا، اقدام علیه امنیت ملی، داشتن ارتباط با ضد انقلابیون ، جاسوسی و استفاده از اصطلاح “دیکتاتوری مذهبی” به جای “جمهوری اسلامی” در گفتمان عمومی.
بروجردی روحانی مسلمانی است که طرفدار حذف دین از نظام سیاسی ایران است و در سال ۲۰۰۷ او به ۱۱ سال زندان محکوم شد.
از تاریخ ۲۷ سپتامبر تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۵ مراجعه کنندگان می توانند در موزه الکاتراز، سان فرانسیسکو از این پازل ها دیدار کنند.