نمایش پازل پرتره آیت الله کاظمینی بروجردی در موزه الكاتراز

0
239

هنرمند معروف چینی بوسیله میلیون ها قطعه لگو با ساخت صورت بيش إز ١٧٦نفر از زندانيان عقیدتی در موزه الكاتراز، یاد آنان را گرامی داشته است. که در بین آنها عکس آقایان حسین کاظمینی بروجردی، ارژنگ داوودی ، کامران رحیمی، حسین رونقی ، رضا شهابی، امید کوکبی و نوید خانجانی و.خانمها بهاره هدایت، فاران حسامی دیده می شود. این هنرمند عکس هر زندانی را به همراه توضیحی آورده است.

متن زیر به گزارش بام آزادی در مورد آقای حسین کاظمینی بروجردی نوشته است:

سید حسین کاظمینی بروجردی
به اتهام محاربه با خدا، اقدام علیه امنیت ملی، داشتن ارتباط با ضد انقلابیون ، جاسوسی و استفاده از اصطلاح “دیکتاتوری مذهبی” به جای “جمهوری اسلامی” در گفتمان عمومی.
بروجردی روحانی مسلمانی است که طرفدار حذف دین از نظام سیاسی ایران است و در سال 2007 او به 11 سال زندان محکوم شد.
از تاریخ 27 سپتامبر تا 26 آوریل 2015 مراجعه کنندگان می توانند در موزه الکاتراز، سان فرانسیسکو از این پازل ها دیدار کنند.