نقد کردن کارت اعتباری ممنوع است

0
156

ثبت‌نام برای دریافت کارت‌های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی در حالی از ابتدای مهرماه کلیدخورده که هنوز برخی شعب بانک‌ها در انتظار بخشنامه داخلی نشسته‌اند.

كارت‌هاي اعتباري درصورت تسويه مشتريان قبل از سررسيد، سودي به آن تعلق نمي‌گيرد و در غيراين صورت دارندگان كارت اعتباري بايد اصل اعتبار استفاده شده را با نرخ سود 18درصد برگردانند.

ترديد برخي بانك‌ها در صدور كارت اعتباري در حالي شكل گرفته كه بانك مركزي از آنها خواسته بود تا ابتداي مهرماه امسال عرضه آن را شروع كنند.

به گزارش همشهری؛ بانك مركزي براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي اعلام كرد: «نقد شدن مبلغ اعتبار كارت‌هاي اعتباري نزد پذيرنده‌ها به‌دليل اينكه موجب انحراف موضوع از كاركرد اصلي و اهداف متصور بر آن مي‌شود، مطلقاً ممنوع است.»