نظریه تازه شیخ سعودی: زمین نمی چرخد

0
180

یک شیخ سعودی در اظهار نظری گفت که زمین نمی چرخد، اگر غیر از این باشد، هواپیما قادر به پرواز نیست.

شیخ بندر الخالیبری در پاسخ به سوال یک دانشجو در دانشگاهی در امارات متحده عربی در باره چرخش زمین گفت: “قرن ها شواهد بر این است که زمین نمی چرخد، اگر زمین ثابت بود هواپیما ها باید در جای خود در آسمان ثابت مانده و حرکت نکنند.”
به گزارش رادیو جی بی، او با ذکر مثالی گفت: “فرض که قرار است از فرودگاه شارجه به چین برویم. اگر آنطور که خرد گرایان می گویند، زمین به سمت غرب حرکت می کرد، هواپیما باید در آسمان ثابت می ماند تا چین در اثر حرکت زمین به او برسد و فرود آید.”
شیخ خالیبری با تاکید بر لزوم مراجعه به متون شرعی گفت که این مسائل را نباید به سادگی پذیرفت.