نظارت بر تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس آلمان

0
399

رای دادگاه عالی اداری بر سر تعیین مسئولیت نظارت بر درس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن به یک دعوای بیست‌ساله حقوقی خاتمه داد. رای این دادگاه به زیان شوراهای اسلامی بود.

شورای مرکزی مسلمانان در آلمان و شورای اسلامی آلمان خواستار نظارت بر تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان شده بودند. ۴۰۰ هزار دانش‌آموز مسلمان در مدارس این ایالت مشغول تحصیل هستند.

این دو شورای اسلامی خواستار آن شده بودند که به عنوان یک جامعه یا نهاد دینی پذیرفته شوند. در صورت تحقق این خواست، آن‌ها می‌توانستند بر تدریس اسلام و تعیین مدرس و مواد درسی آن اعمال نظارت کنند.

رای دادگاه عالی اداری آلمان در مونستر پس از یک دعوای حقوقی بیست ساله روز پنجشنبه ۹ نوامبر (۱۷ آبان) به زیان شوراهای اسلامی یاد شده صادر شد.

تعلیمات اسلامی در آلمان

آموزش تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان به شکل آزمایشی در سال ۲۰۱۲ شروع شد و قرار است در سال ۲۰۱۹ به پایان برسد. در آلمان، هر ایالتی می‌تواند در زمینه مسائل آموزشی در مدارس خود تصمیم بگیرد. از این‌رو، سیستم آموزشی واحدی برای همه مدارس آلمان وجود ندارد.

تصمیم بر سر ادامه تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس و همچنین موضوعاتی که به آموزش اسلامی مربوط می‌شود با شورای مشورتی مدارس آلمان خواهد بود. اعضای این شورا توسط وزارت ایالتی مدارس و در هماهنگی با انجمن‌های اسلامی تعیین می‌شوند.

این در حالی است که متون آموزشی و آموزگاران رشته درسی آموزش تعلیمات مربوط به مسیحیت توسط دو کلیسای کاتولیک و پروتستان در آلمان تعیین می‌شوند. همین موضوع باعث شده بود که شورای مرکزی مسلمانان و شورای اسلامی آلمان نیز خواستار بهره گرفتن از امتیاز مشابهی شوند.

اما از آنجا که این دو شورا هر کدام صرفا بخش کوچکی از مسلمانان ساکن آلمان را نمایندگی می‌کنند، بر اساس رای دادگاه مونستر، نمی‌توانند در جایگاه مشابهی با دو کلیسای بزرگ آلمان قرار گیرند.

به گزارش دویچه وله؛ آموزش تعلیمات اسلامی تا پیش از حمله تروریستی یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ در مدارس قران و به شکل خصوصی صورت می‌گرفت. دولت آلمان هیچگونه نظارتی بر این مدارس خصوصی نداشت. تصمیم به تدریس اسلام در مدارس شماری از ایالت‌های آلمان و از جمله در ایالت نوردراین‌وستفالن در همین رابطه اتخاذ شد.