نصب بیلبورد توافق هسته ای در تهران

0
158

به تازگی در بیلبوردهای شهری تهران طرح هایی در زمینه توافق هسته ای منتشر شده است.

در این طرح ها بر لزوم وحدت در زمینه مذاکرات هسته ای تاکید شده است.در این طرح ها عبارت ” یک ملت هستیم چه در مذاکرات وچه در مبارزه” همراه با تصویری از یک دیپلمات و یک سرباز تلفیق شده است.

این طرح در بعضی از بزرگراه های تهران مانند رسالت و ارتش در ابعاد بزرگ نصب شده است.