نصب بیلبورد توافق هسته ای در تهران

0
82

به تازگی در بیلبوردهای شهری تهران طرح هایی در زمینه توافق هسته ای منتشر شده است.

در این طرح ها بر لزوم وحدت در زمینه مذاکرات هسته ای تاکید شده است.در این طرح ها عبارت ” یک ملت هستیم چه در مذاکرات وچه در مبارزه” همراه با تصویری از یک دیپلمات و یک سرباز تلفیق شده است.

این طرح در بعضی از بزرگراه های تهران مانند رسالت و ارتش در ابعاد بزرگ نصب شده است.