نشست ویژه سازمان ملل برای توزیع عادلانۀ واکسن در جهان تاکید کرد

0
35

دومین روز نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره پیامدهای ویروس کرونا و راه‌های مبارزه با آن امروز جمعه چهارم دسامبر، به صورت مجازی برگزار شد. مبارزه با نابرابری برای دسترسی به واکسن کرونا به عنوان یکی از محورهای اصلی نشست امروز مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت دستیابی همگان و بویژه شهروندان کشورهای فقیر و آسیب پذیر تاکید شد.

رؤسای دولت‌ها و وزرای بهداشت بیش از ۱٤۰ کشور جهان امروز جمعه چهارم دسامبر، در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره کرونا به صورت مجازی شرکت کردند و در باره موضوعات متعدد، بویژه مبازه با نابرابری برای دستررسی به واکسن کرونا به رایزنی پرداختند. 

نشست مجازی امروز شامل «هیات واکنش سازمان ملل به همه گیری ویروس»، «هیات بررسی پیشرفت علمی برای تولید واکسن کرونا» و «هیات بهبودی اقتصاد» جهان پس از شیوع جهانی ویروس بود.

ولکان بازکر، رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد درآغاز نشست روز شنبه بر دسترسی به واکسن کرونا و توجه به نظرات کارشناسان در این زمینه تاکید کرد. 

امینه جین محمد، قائم ‌مقام دبیرکل سازمان ملل متحد نیز تصریح کرد که دسترسی به واکسن و تست کرونا و همچنین روش‌های درمان بیماری کووید-۱۹ در صدر اولویت های برنامه کاری این نهاد قرار دارد. وی در همین حال گفت که حمایت از برنامه‌های بشردوستانه موجب خواهد شد تا افرادی که در مناطق محروم جهان زندگی می‌کنند، به واکسن کرونا دسترسی پیدا کنند. امینه جین محمد افزود که استراتژی سازمان ملل بر پایه حمایت از از نهاد‌های بشر دوستانه، ارائه خدمات بهداشتی و کمک به دولت های کشورهای آسیب دیده استوار است. 

کشورهای حاضر در دومین روز این نشست ویژه، بر همکاری نزدیک میان سازمان ملل و نهاد های بین‌المللی حاضر در مناطق محروم جهان تاکید کردند. آن‌ها همچنین تصریح  کردند که برای رفع نابرابری در دسترسی به واکسن کرونا، باید تلاش‌های جدی در جهت رسیدن به صلح و توسعه پایدار صورت گیرد.

بر اساس اظهارات کارشناسان نهاد های بین‌المللی حاضر در نشست ویژه روز جمعه، علاوه بر پیامد‌های اقتصادی شیوع ویروس کرونا، پیامد‌های اجتماعی شیوع این ویروس نیز نگران کننده هستند. 

بر پایه آخرین آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، شیوع ویروس کرونا موجب افزایش آمار مهاجران شده است. شمار پناهندگان در سراسر جهان به ۸۰ میلیون نفر می‌رسد و این افراد کمتر از دیگران شانس دسترسی به واکسن کرونا را دارند. 

از سوی دیگر، کارشناسان نهادهای دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودکان از افزایش خشونت به عنوان یکی از پیامدهای ویروس کرونا یاد کرده و خواستار مبارزه با آن شدند. گفتنی است که مهاجران، زنان و کودکان بیشتر از دیگران با این پیامد ناشی از شیوع ویروس کرونا روبرو هستند.

شرکت کنندگان در دومین روز نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره کرونا اعلام کردند که مبازه با نابرابری برای دسترسی به واکسن کرونا نیازمند مبارزه با همه اشکال بی عدالتی است، به خصوص بی عدالتی‌هائی که مهاجران، زنان و کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رادیوفرانسه نوشت؛ با این حال، هرچند سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در پی یافتن راه حلی برای در دسترس قرار دادن واکسن کرونا به مردم در مناطق محروم جهان هستند، نگرانی‌ها در باره اثرات ثانوی احتمالی این واکسن نیز همزمان با چشم انداز عرضۀ آن افزایش یافته است. با اینکه حتی در کشورهای پیشرفته که استفاده از واکسن از دهه‌ها پیش امری بسیار رایج است، نسبت به واکسن ضد کووید احتیاط ها و بدگمانی‌های ویژه‌ای دیده می شود، این نگرانی وجود دارد که در کشورهای آسیب پذیر مردم در استفاده از آن با خودداری بیشتر عمل کنند.