نشست محرمانه روسای دستگاههای اطلاعاتی جهان در سنگاپور

0
254

به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از رویترز، مقامات ارشد حدود ۲۲ آژانس اطلاعاتی بزرگ جهان جلسه‌ای محرمانه در حاشیه نشست امنیتی شانگری-لا در سنگاپور برگزار کردند. رویترز می‌نویسد که جنگ اوکراین از موضوعات اصلی گفتگوها بوده استف

به گزارش این خبرگزاری، آنها گفتند که چنین جلساتی توسط دولت سنگاپور سازماندهی می‌شود و چندین سال است که بطور محتاطانه در یک مکان جداگانه در کنار نشست امنیتی برگزار می‌شود. این دیدارها قبلاً گزارش نشده است.