نشریه هیل از قیام قریب الوقوع مردم ایران خبر داد

0
228

نشریه کنگرهٔ آمریکا روز ۲۲مرداد در مقاله‌ای با عنوان «راهی برای پایان دادن به زمستان خاورمیانه» نوشت:

تغییر رژیم ایران توسط مردم آغاز شده و حمایت غرب را هم داشته است. مردم ایران بسیار احتمال دارد تحت فشارهای وضعیت معیشت قیام کنند. اگر این اتفاق بیفتد آمریکا باید در کنار مردم ایران باشد و به آنها کمک کند.