نرخ سود سپرده بانکی در ایران ۱۸ درصد شد

0
100

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، صبح امروز شنبه در جلسه ای بر روی کاهش نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به ۱۸ درصد توافق کردند.
بر این اساس، قرار است کاهش نرخ سود سپرده بانکی از ابتدای آذرماه سال جاری توسط بانک‌های کشور اجرایی شود.

در این جلسه مقرر شد که با توجه به کاهش نرخ تورم و در راستای هماهنگی با سیاست های جدید دولت و بانک مرکزی، بانک‌ها برای کاهش قیمت تمام شده پول، اقداماتی را انجام دهند.

براساس توافقات انجام شده میان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی، نرخ سود سپرده یکساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت. کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی، از ۲۶ به ۲۴ درصد از جمله دیگر تصمیمات نشست مدیران و رؤسای بانک‌های کشور است.