نخست وزیر استرالیا به ساکنان اردوگاه پناهجویان مانوس هشدار داد

0
195

خست وزیر استرالیا به پناهجویانی که از خروج از اردوگاه مانوس خودداری می‌کنند هشدار داده تا هرچه زودتر این محل را ترک کنند و یک عضو کابینه این کشور بعضی از پناهجویان را به زمینه‌سازی برای درگیری با ماموران محلی متهم کرده است.

روز جمعه، ۱۹ آبان (۱۰ اکتبر)، مالکوم تورنبول، نخست وزیر استرالیا، از ساکنان باقی مانده در اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس خواست تا این محل را تخلیه کنند. وی گفت که ماموران دولت پاپوآ گینه نو برای باز پس‌گیری این اردوگاه وارد عمل خواهند شد و کسانی که در این محل باقی مانده باشند به زور از آن اخراج خواهند شد.

نخست وزیر استرالیا گفت که از کسانی که در اردوگاه پناهجویان هستند می‌خواهد “قبل از اینکه ماموران آنان را به زور از اردوگاه خارج کنند، به میل خود از این محل خارج شوند.”

اردوگاه واقع در جزیره مانوس، متعلق به پاپوآ گینه نو، یکی از مراکز تعیین شده توسط دولت استرالیا برای اعزام پناهجویان بوده است اما سال گذشته، دادگاه قانون اساسی گینه نگهداری افراد در این محل را مغایر قانون اساسی این کشور دانست و به دولت دستور داد این محل را تعطیل کند. مهلت تعیین شده برای تخلیه اردوگاه روز ۳۱ اکتبر – ده روز پیش – بود اما حدود ششصد تن از ساکنان اردوگاه از خروج از آن خودداری کردند.

باقی‌ماندگان در این محل گفته‌اند که در صورت خروج از اردوگاه، نگران اقدامات خشونت‌آمیز برخی از اهالی محل هستند و امنیت جانی ندارند. آنان خواستار امکانات بهتری پس از خروج از اردوگاه شده‌اند. به گفته مقامات استرالیایی، یکصد تن از کسانی که در ابتدا از اردوگاه خارج نمی‌شدند ظرف ده روز گذشته این محل را ترک کرده‌اند.

_98692842_5b09f36b-4ff2-4f9d-b2d7-51b9924a7a16

به ساکنان اردوگاه گفته شده بود که می‌توانند به کشورهای خود بازگردند، یا با اعزام به اردوگاه واقع در جزیره نارو موافقت کنند و یا به عنوان پناهجو یا پناهنده به کشورهای دیگر طرف توافق با استرالیا، از جمله کامبوج بروند.

از ده روز پیش، برق و آب اردوگاه قطع شده و غذایی برای این ششصد نفر ارسال نمی شود. آنان گفته بودند که مقداری مواد غذایی ذخیره کرده‌اند و در نظر دارند با جمع‌آوری آب باران، نیاز خود را تامین کنند.

به گزارش بی بی سی؛ نخست وزیر استرالیا فعالان مدافع حقوق پناهجویان در این کشور را به تحریک و تشویق باقی ماندگان در اردوگاه مانوس متهم کرده و گفته است که با توجه به شرایط نامساعد اردوگاه در ده روز اخیر، این گروه‌ها را مسئول عواقب این وضعیت خواهند بود.