نخستین تصاویر از دستگیری ۱۰ تفنگدار دریایی آمریکا

0
386

نخستین تصاویر از تفنگداران آمریکایی که شب گذشته توسط نیروی دریایی سپاه دستگیر شده بودند، منتشر شد.

32074_382 32075_983 32077_908 32078_171