نايب قهرماني احسان حدادي در قلب اروپا..

0
293

نايب قهرمان پرتاب ديسک بازي‌هاي المپيک لندن، در رقابتهاي جايزه بزرگ پاريس نيز پس از حريف هميشگي‌اش در جايگاه دوم ايستاد.

به گزارش ورزش سه؛ قطار رقابت‌هاي ليگ جهاني دووميداني موسوم به “ليگ الماس” اين بار در نهمين ايستگاه خود در شهر پاريس توقف کرد و طي آن در رقابت‌هاي پرتاب ديسک، احسان حدادي با بهترين پرتاب 65 متر و 53 سانتي متر پس از رقيب آلماني در جايگاه دوم ايستاد.

در رقابت‌هاي پرتاب ديسک ليگ الماس در پاريس، 9 پرتابگر برتر دنيا به مصاف هم رفتند که در پايان رابرت هارتينگ از آلمان با پرتاب 67 متر و 4 سانتي متر اول شد و احسان حدادي در مکان دوم ايستاد. همچنين در اين مسابقه نفر سوم المپيک با رکورد 65 متر و 30 سانتي متر، سوم شد تا همان رده‌بندي که در بازي‌هاي المپيک لندن رقم خورده بود، اين بار در پاريس اتفاق بيافتد.

احسان حدادي در اين رقابت کارش را با پرتاب حدود 59 متر آغاز کرد، اما در پرتاب چهارم به بهترين رکوردش رسيد و دو پرتاب پاياني‌اش نيز خطا شد. پرتاب‌هاي حدادي به شرح زير است:

پرتاب اول: 59 متر و 92 سانتي

پرتاب دوم: 64 متر و 38 سانتي متر

پرتاب سوم: خطا

پرتاب چهارم: 65 متر و 53 سانتي متر

پرتاب پنجم: خطا

پرتاب ششم: خطا

با اين نتيجه، جمع امتيازهاي حدادي در ليگ الماس به عدد پنج رسيد، اما همچنان در جايگاه چهارم گروه قرار دارد. در جدول 9 دوره اخير رقابت‌هاي ليگ الماس هارتينگ با هشت امتياز در مکان نخست قرار دارد. کانتر با هفت امتياز دوم است. مالاخوفسکي با شش امتياز در جايگاه سوم قرار گرفته و حدادي چهارم است.

نکته بسيار حايز اهميت اين رقابت، ويکاس گودا از هند بود که دو روز پس از قهرماني‌اش در رقابت‌هاي پوناي هند، خود را به پاريس رسانده بود و توانست در رقابت‌هاي ليگ الماس شرکت کند. او در اين مسابقه با رکورد 64 متر و 45 سانتي متر در جايگاه چهارم ايستاد.

شهرهاي موناکو، لندن، استکهلم، زوريخ و بروکسل ايستگاه‌هاي بعدي ليگ الماس هستند، اما در همه اين رقابت‌ها، مسابقه پرتاب ديسک برگزار نمي‌شود.

در پايان رقابت‌هاي ليگ الماس، نفر برتر در هر ماده صاحب يک تکه الماس بسيار باارزش خواهد شد.