نامه کشیش زندانی در مورد فشارها ، اذیت و آزارها علیه وی به مجامع حقوق بشری جهان

0
163
کشیش زندانی بهنام ایرانی

نامه کشیش زندانی بهنام ایرانی خطاب به مجامع حقوق بشری جهان در مورد تشدید فشارها و زمینه سازی برای انتقال وی به سلولهای انفرادی شکنجه گاه وزارت اطلاعات و عدم درمان وی که جهت ارسال به مجامع حقوق بشری و انتشار در اختیار رسانه ها  قرار داده شده است .

به گزارش خبر نامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ متن نامه به قرار زیر می باشد:

بنام خدا،

اینجانب کشیش بهنام ایرانی که به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده و در حال حاضر ۲ سال و ۸ ماه است که در زندان مرکزی کرج تحمل حبس می کنم.

تاکنون چندین بار تقاضای مرخصی به جهت درمان داشته ام که نهایتا در آخرین تقاضا ، شورای طبقه بندی زندان با مرخصی استعلاجی بنده موافقت نمود و ریاست بهداری زندان نیز پرونده پزشکی اینجانب را برای اعزام به بیمارستان تایید کرده است. اما نهایتا قاضی ناظر بر زندان مدعی شد که طی بخشنامه ای جدیدی که سال پیش ابلاغ شده به جرم انجیل مرخصی تعلق نمی گیرد.

همچنین قانون جدید مجازات اسلامی متمم۱۳۹۲ کلیه زندانیانی که یک سوم حبس خود را گذرانده اند بدون توجه به نوع جرم وطی سابقه طبق این قانون می توانند قانونا مشمول آزادی مشروط بشوند. این امر هم توسط شورای طبقه بندی زندان تایید شد اما متاسفانه قاضی شعبه یکم دادگاه انقلاب اقای عاصف حسینی مدعی بوده که بنده متنبه نشده ام با آزادی مشروط من موافقت نکرده است و کاملا سلیقه ای به این موضوع نگاه کرده .

ضمنا در برگه اعلام وضعیت اینجانب که به تازگی دریافت کرده ام در قسمت توضیحات قرار مطلب تازه ای قید گردیده که از این قرار است : زندانی در مکانی دور از زندانیان دیگرنگهداری گردد ، از اعطای مرخصی جلوگیری شود. که این موضوع کاملا مغرضانه و بدون هیچ گونه ادله قانونی قید گردیده و بی توجهی کاملا آشکار به حداقل حقوق تعریف شده زندانی خصوصا زندانی عقیدتی می باشد و این احتمال وجود دارد که در آینده ای نزدیک به استناد آنچه قرائت کردم و آن بندی که مکتوب شد حتی ممکن است که بنده را به سلول انفرادی منتقل کنند. البته این مطلب امر تازه ای نبوده و سابقه ای دیرینه دارد. این نوع بی توجهی به حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی.

لذا بنده بدینوسیله مراتب اعتراض خودم را از این همه بی عدالتی به گوش فریادرسان بین المللی که در قالب مجامع حقوق بشری فعال هستند رسانده و خواهان پرداخت آنان به این مهم می باشم.

با تشکر،

کشیش بهنام ایرانی

هفتم آبانماه ۱۳۹۲برابر ۲۹ اکتبر ۲۰۱۳

 

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل