نامه علی مطهری به رئیس ستاد انتخاباتی کشور درباره مسئله مورد اشارۀ سایت میدان ۷۲

0
365

علی مطهری به رئیس ستاد انتخاباتی کشور درباره مسئله مورد اشارۀ سایت میدان ۷۲ نامه ای نوشت که تصویری از نامه قرار گرفته است.