نامه سرگشاده زیباکلام به قالیباف در مورد پوستر اعتراضی

0
454

صادق زیباکلام در نامه ای سرگشاده خطابه به محمد باقر قالیباف شهردار تهران به چاپ پوستر علیه سفر فابیوس به تهران اعتراض کرد.

متن این نامه در ادامه می آید:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف
شهردارمعظم پایتخت دامت توفیقاته
با سلام و تحیات،همزمان با سفر وزیرخارجه فرانسه به کشورمان،شهرداری تهران اقدام به چاپ پوستراعتراضی به این سفر نمود.پوستر نشان می داد که قرمزی “فرش قرمز”ی که زیر پای آقای لوران فابیوس گسترده شده آغشته به خون قربانیان واردات خون های آلوده از آنکشور می باشد.البته اعتراض دیگرآنست که چرا فرانسه درجریان مذاکرات هسته ایی مواضع سخت گیرانه ایی علیه ایران اتخاذ می نماید.جناب آقای قالیباف،نمی دانم موضع گیری های شهرداری درقبال سیاست خارجی چقدردرحوزه وظایف شهرداری قرارمیگیرد و آیا شهرداری های کشورهای دیگرهم همچون بلدیه تهران خود را موظف می دانند تا درخصوص سیاست خارجی کشورهای شان هم موضع گیری نمایند.آنچه مطمئن ترهستم آنست که بعید بنظرم میرسد جنابعالی و سایرمعترضین به داستان خون های آلوده خیلی علم و اطلاعی از کم وکیف آن داستان داشته باشید.برخلاف پوسترشما،و برخلاف هو و جنجال هایی که رسانه های اصولگرایان براه انداختند، خون های آلوده نه تعمدا به ایران ارسال شده بود و نه ایران تنها کشوری بودکه فرانسه به آن فراورده های خونی صادر کرده بود. به یک دوجین کشوردیگرهم آن خون ها صادر شده بود از جمله به آلمان،آرژانتین،عربستان و…ضمن آنکه صدها نفر در خود فرانسه هم بواسطه مصرف آن محصولات جان باختند.درمحاکمه ایی هم که همان وقت صورت گرفت شخص آقای فابیوس که درآن مقطع نخست وزیرمی بودند تبرئه شده اما وزیر بهداشت فرانسه و شمار دیگری از مقامات آنکشور محکومیت یافتند.درخصوص نقش فرانسه هم درمذاکرات هسته ایی،اگر چه برای ما دشوارمی بود اما فراموش نکنیم که فرانسه هم همانند هرکشور دیگری علی القاعده می بایستی مصالح و منافع ملی خودش را در نظرمی گرفت نه اینکه چگونه موضع گیری کند که بمذاق ما ایرانیان خوش آید.جناب آقای دکترقالیباف،این البته نه اولین باراست که جنابعالی شهرداری را وارد سیاست خارجی می کنید و نه آخرین بار خواهد بود.نصب بیلبوردهای توهین آمیز به رئیس جمهور آمریکا از اقدامات دیگر جنابعالی بوده.نمی دانم آیا ۱۳ میلیون مردم تهران کی به جنابعالی وکالت دادند که اختیاردارید تا بودجه شهرشان را خرج تبلیغات سیاسی معطوف به انتخابات برای خودتان نمایید؟ آیا درست است که برای جلب رضایت جریان تندرواز بودجه شهرداری هزینه نمایید؟بنظرمی رسد جنابعالی مصمم هستید تا برای چندمین باربخت و اقبال خودتان را برای احراز کرسی ریاست جمهوری بیازمایید. همه این بیلبورد بازی ها بعلاوه تلاش و تقلاهای دیگرتان ازجمله انتقاد تند از تیم مذاکره کننده هسته ایی در بحبوحه مذاکرات،موضع گیری های بی وقفه علیه اصلاح طلبان،توهین به “فتنه گران” حمله وانتقادهای مداوم از دولت آقای روحانی جملگی درجهت برآوردن آن آرزوی دیرینه تان می باشند.اما همانطور که در جریان کارناوال تفکیک جنسیتی که در شهرداری به راه انداخته بودید عارض شدم، صد از این مجلس آرایی ها را هم که بنمایید،اصولگرایان در تجزیه و تحلیل نهایی شما را نامزد اصلی خودشان نخواهند کرد.سه باراین تجربه تلخ را آزموده اید اما همچنان امیدوارهستید.نمی دانم خادمین و مشاورین سیاسی تان چه مشورت هایی به خاکپای ساحت معظم اقدس جم جاه معدلت آثارتان معروض می دارند.اما از این دعاگو بشنوید که حکم “ازاین طرف رانده و ازآن طرف مانده” را پیدا کرده اید.اشکال کاراینجاست که اصولگرایان می بینندچگونه برای جلب رضایت آنان حاضر می شوید تا اصلاح طلبان را لگد مال نمایید.چه تضمنی هست که فردا برای جلب رضایت یک گروه دیگر به آنان پشت نکنید؟
ممکن هم هست که بفرمایید بنده خبث طینت دارم و زمانی که اقدام به برافراشتن بیرق و بیلبوردآمریکا واروپا ستیزی می نمایید تنها فکری که ازمخیله مبارک عبور نمی کند انتخابات ریاست جمهوری و جلب رضایت اصولگرایان است. که بنده از شما واقعا پوزش می طلبم. درعین حال ناچارم عرض نمایم که صد البته این جزء حقوق خدادادی حضرتعالی است که همه خیابانها وکوچه پس کوچه های پایتخت را غرق بیلبورد های ضد آمریکایی بنمایید.منتهی آیا مطمئن هستید که اهالی پایتخت رضایت دارند که عوارض نوسازی و سایر وجوهاتی که به بلدیه می پردازند بجای نظافت شهرشان و گسترش فضای سبز آن صرف مبارزه با آمریکا بشود؟ چرا برای یکبارهم که شده نظرموکلینتان را جویا نمی شوید؟
ایام بکام باد
صادق زیباکلام
نهم مردادماه یکهزاروسیصدونودوچهار